Salgsbetingelser

 

Betaling 

Det tilbys sikker betaling med Vipps via Vipps, og VISA/Mastercard/AMEX/Diners via Verifone..

Selger: 
Al Forno Pizzeria
Postboks 5071 Dusavik 
4084 Stavanger
Norge 
Organisasjonsnr: NO 996 
508 463 MVA 

E-post: post@alforno.no 
Telefon: +47 926 45 199
Kjøper: 
Personen som er registrert som kj
øper i bestillingen.


Priser og merverdiavgift 
Alle priser på nettstedet er i Norske Kroner (NOK) og inklusive merverdiavgift.

Frakt 
Alle kj
øp på Al Forno Pizzeria hentes lokalt på stedet eller leveres på dør til oppgitt adresse. 

Betalingsvilkår 
Du kan bruke Visa, Mastercard  og Vipps n
år du handler.

Personopplysninger 
Selger behandler persondata if
ølge lov om personopplysninger. Se egen informasjon under Personvern i footer.
Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller koblet med andre eksterne register. Al Forno Pizzeria vil ikke selge eller videreformidle personopplysninger uten samtykke.

Kortinformasjon 
N
år du handler hos Al Forno Pizzeria  blir betalingen behandlet av Nets, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Avbestilling 
N
år bestillingen er sendt, kan den ikke endres eller avbestilles.

Fjerning av ingredienser reduserer ikke prisen.

Reklamasjon 
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Al Forno Pizzeria skriftlig melding på post@alforno.no  om at du vil p
åberope deg mangelen. Al Forno vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven).

 

Angrerett 
Fersk mat er unntatt reglene om angrerett.

Kontakt oss på telefon +47 926 45 199 eller e-post post@alforno.no, ved spørsmål rundt angrerett.

 

Uavhentede varer 
Varer som ikke blir hentet på bestilt utleveringssted hos
 Al Forno Pizzeria, eller at levering til oppgitt adresse og tidspunkt ikke blir avhentet av kunden, blir belastet med bestilt beløp. 

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Al Forno Pizzeria vil følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser.